Oferta

Polski
 1. Roboty ziemne
  • Niwelacje terenu,
  • Wykopy pod fundamenty, przyłącza, kolektory pomp ciepła, baseny, ogrodzenia
  • Zasypywanie fundamentów
  • Korytowanie pod kostkę
 2. Przygotowywanie placów pod budowę
  • Utwardzanie drogi dojazdowej
  • Usuwanie drzew wraz z korzeniami
 3. Zakładanie terenów zielonych
  • Projekt
  • Realizacja trawników sianych jak i z rolki,
 4. Prace melioracyjne
  • Odmulanie cieków rzecznych,
  • Regulacja koryt,
  • Umacnianie zarwanych skarp , faszynowanie
 5. Prace rozbiórkowe, wyburzeniowe
 6. Usługi załadunkowe i rozładunkowe
  • Załadunek i rozładunek palet
 7. Odśnieżanie , wywóz śniegu

Dzięki współpracy z firmami transportowymi świadczymy usługi transportu piasku, czarnoziemu, wywozu gruzu itp.